แคตตาล็อกออนไลน์

รับติดตั้งเครื่องทำความเย็นแบบดูดซึมABSOLUTE Absorption Chiller

ตราสินค้า :  ABSOLUTE
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

รับติดตั้งเครื่องทำความเย็นแบบดูดซึม ABSOLUTE Absorption Chiller

ABSOLUTE Absorption Chiller เป็นเครื่องทำน้ำเย็นแบบดูดซึม ออกแบบและผลิตในโรงงานประเทศไทย โดยออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในไทย พร้อมให้คำแนะนำ และทีมงานติดตั้ง ขนาดตั้งแต่ 35-1056 kW ควบคุมการทำงานด้วยระบบ PLC  ABSOLUTE Absorption Chiller ใช้น้ำและ Lithium Bromide ในการทำความเย็น ซึ่งเป็นสารในธรรมชาติไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ และ CFCS 
ABSOLUTE Absorption Chiller ควบคุมด้วย PLC สั่งการทำงานโดยอัตโนมัติ ทำให้การทำงานของเครื่องเป็นไปอย่างราบรื่น, ต่อเนื่อง

การใช้งาน

ABSOLUTE Absorption Chiller เป็นเครื่องทำน้ำเย็นแบบดูดซึม ออกแบบและผลิตในโรงงานประเทศไทย

สินค้าแนะนำ

ตราสินค้า