ความต้องการชิลเลอร์ (Chiller)

ในอุตสาหกรรมมีความต้องการในการใช้งานชิลเลอร์(Chiller) หรือเครื่องทำน้ำเย็นที่หลากหลายตามลักษณะของอุตสาหกรรมต่างๆ เช่นการทำความเย็น, การใช้น้ำเย็นไปหล่อเย็นเครื่องจักร, การใช้น้ำเย็นไปแลกเปลี่ยนความร้อนในกระบวนการผลิตต่างๆ

จากการใช้งานอันหลากหลายดังกล่าว ทำให้การออกแบบชิลเลอร์ให้เหมาะสมกับการใช้งานจึงมีความสำคัญอย่างมาก ทั้งในด้านความสามารถในการทำความเย็น และการเลือกใช้อุปกรณ์ในชิลเลอร์ ขนาดรูปร่างและพื้นที่ติดตั้งใช้งาน

ABSOLUTE Absorption Chiller (เครื่องทำความเย็นแบบดูดซึม)

ABSOLUTE Absorption Chiller (เครื่องทำความเย็นแบบดูดซึม)

ABSOLUTE Radiator (เครื่องระบายความร้อนเครื่องยนต์)

Radiator (เครื่องระบายความร้อนเครื่องยนต์)

ABSOLUTEเครื่องลดความชื้นไบโอแก๊ส (Gas Dryer / Dehumidifier)

เครื่องลดความชื้นไบโอแก๊ส (Gas Dryer Dehumidifier)

ผลงานการบริการของ แอดวานซ์เทอร์โมโซลูชั่น

แอดวานซ์เทอร์โมโซลูชั่น

บริษัทเป็นผู้วิจัย-พัฒนา ออกแบบผลิตและติดตั้ง เครื่องทำน้ำร้อนฮีทปั๊มประหยัดพลังงาน (Heat pump) และ เครื่องทำน้ำเย็นชิลเลอร์ Industrial chiller, ผลิตเครื่อง Biogas dryer หรือ Dehumidifier อุปกรณ์ลดความชื้นใน Biogas สำหรับโรงงาน ที่ใช้พลังงานจาก Biogas, ผลิตเครื่องทำความเย็นแบบดูดซึม Absorption chiller เป็นระบบทำความเย็นที่ใช้พลังงานความร้อนหมุนเวียนเหลือใช้จาก Cogeneration, ผลิตหม้อน้ำเครื่องจักร-หม้อน้ำเครื่องยนต์ ABSOLUTE Radiator เป็นระบบระบายความร้อนผ่านหม้อน้ำ

ชิลเลอร์อุตสาหกรรม ติดตั้งชิลเลอร์อุตสาหกรรม แอดวานซ์เทอร์โมโซลูชั่น

แอดวานซ์เทอร์โมโซลูชั่น ออกแบบสร้างติดตั้งและบริการ ในระบบแลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็น