แคตตาล็อกออนไลน์

 • ABSOLUTE Gas Dryer

  ผลิตเครื่องลดความชื้นไบโอแก๊ส  ออกแบบเครื่องลดความชื้นไบโอแก๊ส ติดตั้งเครื่องลดความชื้นไบโอแก๊ส  ผู้ผลิตเครื่องลดความชื้นไบโอแก๊ส ABSOLUTE Biogas dryer หรือ Biogas dehumidifierใช้ลดความชื้นของเชื้อเพลิงไบโอแก๊สก่อนเข้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานไบโอแก๊ส Biogas Generator, ลดความชื้นของเชื้อเพลิงไบโอแก๊สก่อนนำมาใช้กับเครื่องกำเนิดไอน้ำ Biogas boiler ให้อัตราการไหลเวียน Flow 50 Nm3 ถึง 6,000 Nm3 สั่งผลิตออกแบบได้ตามต้องการ   ชุด ABSOLUTE Gas Dryer ใช้ Heat Exchanger ทำจาก SUS304 โดยเฉพาะในส่วน Tubes ภายในใช้ Tube ชนิด Seamless (ไร้ตะเข็บ) เพื่อป้องกันการกัดกร่อนและการรั่วของน้ำเข้าระบบ ABSOLUTE Gas Dryer มาพร้อมกับชุดดักน้ำ และ Auto Drain ถูกออกแบบให้สามารถดักน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ Heat Exchanger ถูกออกแบบให้มีประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อนเต็มที่ และมี Pressure Drop ต่ำ โดยใช้ SUS304 ทั้ง Shell และ Tubes หุ้มด้วยฉนวนกันความร้อน และหุ้มแจ็กเก็ตทับ (Optional)

  หมวดหมู่ : ขายส่งและผู้ผลิตอุปกรณ์และอะไหล่เครื่องทำความเย็น, อุปกรณ์ควบคุมและระบบติดตั้งอุตสาหกรรม, วิศวกรเครื่องทำความเย็น

  ดูรายละเอียด
 • ออกแบบเครื่องทำความเย็นแบบดูดซึม

  ออกแบบเครื่องทำความเย็นแบบดูดซึม ติดตั้งเครื่องทำความเย็นแบบดูดซึม Absorption chiller ขนาด 20 RT ใช้สำหรับทำน้ำเย็นให้กับระบบปรับอากาศ ABSOLUTE Absorption Chiller (เครื่องทำความเย็นแบบดูดซึม) ABSOLUTE Absorption Chiller เป็นเครื่องทำน้ำเย็นแบบดูดซึม ออกแบบและผลิตในโรงงานประเทศไทย โดยออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในไทย พร้อมให้คำแนะนำ และทีมงานติดตั้ง ขนาดตั้งแต่ 35-1056 kW ควบคุมการทำงานด้วยระบบ PLC ABSOLUTE Absorption Chiller ควบคุมด้วย PLC สั่งการทำงานโดยอัตโนมัติ ทำให้การทำงานของเครื่องเป็นไปอย่างราบรื่น, ต่อเนื่อง Absorption Chiller พร้อมระบบ Online Monitoring ขนาด 80 ตันความเย็น ใช้ source น้ำร้อนจาก generator

  หมวดหมู่ : ขายส่งและผู้ผลิตอุปกรณ์และอะไหล่เครื่องทำความเย็น, อุปกรณ์ควบคุมและระบบติดตั้งอุตสาหกรรม, วิศวกรเครื่องทำความเย็น

  ดูรายละเอียด
 • รับติดตั้งเครื่องทำความเย็นแบบดูดซึม

  ผลิตเครื่องทำความเย็นแบบดูดซึม ออกแบบเครื่องทำความเย็นแบบดูดซึม ติดตั้งเครื่องทำความเย็นแบบดูดซึม  Absorption chiller ขนาด 30 RT ทำน้ำเย็นให้กับระบบปรับอากาศ ABSOLUTE Absorption Chiller (เครื่องทำความเย็นแบบดูดซึม) ABSOLUTE Absorption Chiller เป็นเครื่องทำน้ำเย็นแบบดูดซึม ออกแบบและผลิตในโรงงานประเทศไทย โดยออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในไทย พร้อมให้คำแนะนำ และทีมงานติดตั้ง ขนาดตั้งแต่ 35-1056 kW ควบคุมการทำงานด้วยระบบ PLC เราเป็นทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมแลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็น มืออาชีพด้านบริหารจัดการ ปรับปรุงลดภาระความสิ้นเปลืองการใช้พลังงานของโรงงานอุตสาหกรรม ออกแบบสร้างติดตั้งและบริการ ในระบบแลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็น (Heat transfer) ที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพการใช้งานอย่างคุ้มค่า ช่วยประหยัดพลังงาน โดยการพัฒนานำน้ำร้อนและน้ำเย็นในระบบมาใช้หมุนเวียนอย่างครบวงจร เพื่อลดภาวะโลกร้อน Carbon footprint ไปสู่โรงงานสีเขียว ลดต้นทุนค่าไฟฟ้าค่าน้ำให้ภาคอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

  หมวดหมู่ : ขายส่งและผู้ผลิตอุปกรณ์และอะไหล่เครื่องทำความเย็น, วิศวกรโรงงานอุตสาหกรรม, อุปกรณ์ควบคุมและระบบติดตั้งอุตสาหกรรม

  ดูรายละเอียด
 • ผลิตเครื่องทำน้ำเย็นแบบดูดซึม

  ผลิตเครื่องทำน้ำเย็นแบบดูดซึม ออกแบบผลิตเครื่องทำน้ำเย็นแบบดูดซึม Absorption Chiller ขนาด 30 ตัน นำน้ำเย็นไปใช้ปรับอากาศ โดยต่อเข้ากับ Stainless Steel Fan Coil ABSOLUTE Absorption Chiller ใช้น้ำและ Lithium Bromide ในการทำความเย็น ซึ่งเป็นสารในธรรมชาติไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ และ CFCS ABSOLUTE Absorption Chiller ควบคุมด้วย PLC สั่งการทำงานโดยอัตโนมัติ ทำให้การทำงานของเครื่องเป็นไปอย่างราบรื่น, ต่อเนื่อง ABSOLUTE Absorption Chiller มีระบบตรวจความเข้มข้นของสารละลาย และป้องกันการเกิดผลึกในตัวเครื่อง  

  หมวดหมู่ : ขายส่งและผู้ผลิตอุปกรณ์และอะไหล่เครื่องทำความเย็น, อุปกรณ์ควบคุมและระบบติดตั้งอุตสาหกรรม, วิศวกรเครื่องทำความเย็น

  ดูรายละเอียด
 • ติดตั้งเครื่องลดความชื้นไบโอแก๊ส

  ติดตั้งเครื่องลดความชื้นไบโอแก๊ส Gas Dryer Dehumidifier ออกแบบGas Dryer Dehumidifier  บริษัทฯ เป็นผู้ผลิต Gas Dryer ขนาดตั้งแต่ 50-6,000 m3/Hr โดยออกแบบจากสภาพใช้งานจริงในประเทศไทย  ตามขนาดของ Gas Flow ติดตั้งได้ทั้งก่อน Blower และหลัง Blower เพื่อควบคุมความชื้นของ Bio Gas ให้ได้ตามที่ต้องการ เพื่อให้ได้ Bio Gas คุณภาพป้อนสู่ Generator หรือ Boiler ไบโอแก๊สที่ได้จากบ่อหมักจะมีทั้งก๊าซมีเทน, คาร์บอนไดออกไซด์, ไฮโดรเจนซัลไฟด์ และก๊าซอื่นๆ รวมถึงความชื้นและละอองน้ำ ซึ่งเมื่อก๊าซรวมตัวกับความชื้นและละอองน้ำ จะเกิดเป็นกรดมีฤทธิ์กัดกร่อนวัสดุและอุปกรณ์ต่่างๆ ทำให้เกิดความเสียหาย และยังเสียค่าใช้จ่ายในการหยุดซ่อมบำรุง และเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ ชุด Gas Dryer/Dehumidifier จะดึงความชื้นในไบโอแก๊สออก ทำให้ได้แก๊สที่แห้ง สามารถนำไปใช้เผาไหม้ใน Boiler หรือ Gas Engine นอกจากความชื้นในไบโอแก๊สที่ลดลงแล้วยังทำให้การเผาไหม้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นอีกด้วย

  หมวดหมู่ : ขายส่งและผู้ผลิตอุปกรณ์และอะไหล่เครื่องทำความเย็น, อุปกรณ์ควบคุมและระบบติดตั้งอุตสาหกรรม, วิศวกรเครื่องทำความเย็น

  ดูรายละเอียด
 • ติดตั้งเครื่องลดความชื้นไบโอแก๊ส

  ติดตั้งเครื่องลดความชื้นไบโอแก๊ส Biogas Dryer Dehumidifier เครื่องลดความชื้นไบโอแก๊ส (Gas Dryer / Dehumidifier) บริษัทฯ เป็นผู้ผลิต Gas Dryer ขนาดตั้งแต่ 50-6,000 m3/Hr โดยออกแบบจากสภาพใช้งานจริงในประเทศไทย  ตามขนาดของ Gas Flow ติดตั้งได้ทั้งก่อน Blower และหลัง Blower เพื่อควบคุมความชื้นของ Bio Gas ให้ได้ตามที่ต้องการ เพื่อให้ได้ Bio Gas คุณภาพป้อนสู่ Generator หรือ Boiler ทำไมต้องลดความชื้นของไบโอแก๊ส ไบโอแก๊สที่ได้จากบ่อหมักจะมีทั้งก๊าซมีเทน, คาร์บอนไดออกไซด์, ไฮโดรเจนซัลไฟด์ และก๊าซอื่นๆ รวมถึงความชื้นและละอองน้ำ ซึ่งเมื่อก๊าซรวมตัวกับความชื้นและละอองน้ำ จะเกิดเป็นกรดมีฤทธิ์กัดกร่อนวัสดุและอุปกรณ์ต่่างๆ ทำให้เกิดความเสียหาย และยังเสียค่าใช้จ่ายในการหยุดซ่อมบำรุง และเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ ชุด Gas Dryer/Dehumidifier จะดึงความชื้นในไบโอแก๊สออก ทำให้ได้แก๊สที่แห้ง สามารถนำไปใช้เผาไหม้ใน Boiler หรือ Gas Engine นอกจากความชื้นในไบโอแก๊สที่ลดลงแล้วยังทำให้การเผาไหม้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นอีกด้วย

  หมวดหมู่ : ขายส่งและผู้ผลิตอุปกรณ์และอะไหล่เครื่องทำความเย็น, อุปกรณ์ควบคุมและระบบติดตั้งอุตสาหกรรม, วิศวกรเครื่องทำความเย็น

  ดูรายละเอียด

ตราสินค้า