แคตตาล็อกออนไลน์

  • ติดตั้งปั๊มความร้อน (Heat Pump)

    ติดตั้งปั๊มความร้อน( Heat Pump) ออกแบบติดตั้งปั๊มความร้อน(Heat Pump) ผู้ผลิตจำหน่ายและติดตั้ง เครื่องทำน้ำร้อนฮีทปั๊ม ABSOLUTE Heat Pump ABSOLUTE Heat Pump ปั๊มความร้อนเพื่อทำน้ำร้อนประหยัดพลังงานปั๊มความร้อน (Heat Pump) คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายเทความร้อนอุณหภูมิต่ำจากแหล่งหนึ่ง (Heat Source) มาทำให้ร้อนขึ้น แล้วส่งไปยังแหล่งที่ต้องการซึ่งมีความร้อนสูง (Heat Sink) โดยใช้อุปกรณ์เช่นเดียวกับเครื่องปรับอากาศ แต่สามารถใช้ความร้อนที่ออกจากเครื่องไปทำน้ำร้อน หรือลมร้อน ส่วนความเย็นที่ได้สามารถนำไปใช้เป็นผลพลอยได้ เพื่อทำลมเย็นไปใช้ร่วมในระบบปรับอากาศ หรือนำไปผสมกับ Fresh air เพื่อเข้าเครื่องทำความเย็นต่อไป นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังผลิต Heat Pump แบบ Water to Water Heat Pump ซึ่งจะได้น้ำเย็นเป็นผลพลอยได้  

    หมวดหมู่ : ขายส่งและผู้ผลิตอุปกรณ์และอะไหล่เครื่องทำความเย็น, วิศวกรเครื่องทำความเย็น, โรงแรม รีสอร์ท

    ดูรายละเอียด

ตราสินค้า