แคตตาล็อกออนไลน์

รับติดตั้งเครื่องทำความเย็นแบบดูดซึม

ตราสินค้า :  ABSOLUTE
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

ผลิตเครื่องทำความเย็นแบบดูดซึม ออกแบบเครื่องทำความเย็นแบบดูดซึม ติดตั้งเครื่องทำความเย็นแบบดูดซึม 

Absorption chiller ขนาด 30 RT ทำน้ำเย็นให้กับระบบปรับอากาศ ABSOLUTE Absorption Chiller (เครื่องทำความเย็นแบบดูดซึม) ABSOLUTE Absorption Chiller เป็นเครื่องทำน้ำเย็นแบบดูดซึม ออกแบบและผลิตในโรงงานประเทศไทย โดยออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในไทย พร้อมให้คำแนะนำ และทีมงานติดตั้ง ขนาดตั้งแต่ 35-1056 kW ควบคุมการทำงานด้วยระบบ PLC

Water LiBr Refrigerant Fluid
เราเป็นทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมแลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็น มืออาชีพด้านบริหารจัดการ ปรับปรุงลดภาระความสิ้นเปลืองการใช้พลังงานของโรงงานอุตสาหกรรม ออกแบบสร้างติดตั้งและบริการ ในระบบแลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็น (Heat transfer) ที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพการใช้งานอย่างคุ้มค่า ช่วยประหยัดพลังงาน โดยการพัฒนานำน้ำร้อนและน้ำเย็นในระบบมาใช้หมุนเวียนอย่างครบวงจร เพื่อลดภาวะโลกร้อน Carbon footprint ไปสู่โรงงานสีเขียว ลดต้นทุนค่าไฟฟ้าค่าน้ำให้ภาคอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

การใช้งาน

Absorption Chiller Application

Hot Water Cooling

  • ใช้น้ำร้อนจากแหล่งความร้อน เช่น น้ำร้อนจาก Jacket ของ Engine (อุณหภูมิควรจะมากกว่า 90 องศาเซลเซียส) มาใช้ในการทำความเย็น

Exhaust Gas Cooling

  • นำความร้อนที่ได้จากไอเสีย (Exhaust Gas) มาแลกเปลี่ยนความร้อนกับน้ำผ่าน Heat Exchanger แล้วนำน้ำร้อนที่ได้มาใช้ทำความเย็นผ่านเครื่อง Absorption Chiller อีกที

Solar Cooling

  • นำน้ำร้อนที่ได้จากแผงน้ำร้อน (Solar Collector) มาทำความเย็น (อุณหภูมิควรจะมากกว่า 90 องศาเซลเซียส)

สินค้าแนะนำ

ตราสินค้า