แคตตาล็อกออนไลน์

ติดตั้งปั๊มความร้อน (Heat Pump)

ตราสินค้า :  ABSOLUTE
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

ติดตั้งปั๊มความร้อน( Heat Pump) ออกแบบติดตั้งปั๊มความร้อน(Heat Pump)

ผู้ผลิตจำหน่ายและติดตั้ง เครื่องทำน้ำร้อนฮีทปั๊ม ABSOLUTE Heat Pump

ABSOLUTE Heat Pump ปั๊มความร้อนเพื่อทำน้ำร้อนประหยัดพลังงานปั๊มความร้อน (Heat Pump) คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายเทความร้อนอุณหภูมิต่ำจากแหล่งหนึ่ง (Heat Source) มาทำให้ร้อนขึ้น แล้วส่งไปยังแหล่งที่ต้องการซึ่งมีความร้อนสูง (Heat Sink) โดยใช้อุปกรณ์เช่นเดียวกับเครื่องปรับอากาศ แต่สามารถใช้ความร้อนที่ออกจากเครื่องไปทำน้ำร้อน หรือลมร้อน ส่วนความเย็นที่ได้สามารถนำไปใช้เป็นผลพลอยได้ เพื่อทำลมเย็นไปใช้ร่วมในระบบปรับอากาศ หรือนำไปผสมกับ Fresh air เพื่อเข้าเครื่องทำความเย็นต่อไป นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังผลิต Heat Pump แบบ Water to Water Heat Pump ซึ่งจะได้น้ำเย็นเป็นผลพลอยได้

 

การใช้งาน

                                                  Heat Pump ปั๊มความร้อนประหยัดพลังงาน ABSOLUTE Heat Pump ออกแบบและผลิตจากโรงงานโดยตรง จึงสามารถปรับเปลี่ยนขนาดได้ตามพื้นที่ใช้งาน พร้อมวิศวกรให้คำปรึกษา

ผู้ผลิตจำหน่ายและติดตั้ง เครื่องทำน้ำร้อนฮีทปั๊ม ABSOLUTE Heat Pump ปั๊มความร้อนประหยัดพลังงาน                                                 

Heat Pump (ฮีทปั๊ม) สามารถให้ค่าความร้อนแก่น้ำในปริมาณที่เท่ากันกับฮีตเตอร์ไฟฟ้า (Electric Heater)   แต่กินไฟฟ้าน้อยกว่า 3-4 เท่า (ขึ้นอยู่กับค่าออกแบบ) เนื่องจากใช้การแลกเปลี่ยนความร้อนของสารทำความเย็นกับน้ำเพื่อทำให้น้ำร้อน ซึ่งต่างจากฮีตเตอร์ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนโดยตรง

 

สินค้าแนะนำ

ตราสินค้า