แคตตาล็อกออนไลน์

รับติดตั้งชิลเลอร์ (Chiller) แบรนด์ ABSOLUTE

ตราสินค้า :  ABSOLUTE
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

รับติดตั้งชิลเลอร์ (Chiller) แบรนด์ ABSOLUTE  
ในอุตสาหกรรมมีความต้องการในการใช้งานชิลเลอร์(Chiller) หรือเครื่องทำน้ำเย็นที่หลากหลายตามลักษณะของอุตสาหกรรมต่างๆ เช่นการทำความเย็น, การใช้น้ำเย็นไปหล่อเย็นเครื่องจักร, การใช้น้ำเย็นไปแลกเปลี่ยนความร้อนในกระบวนการผลิตต่างๆจากการใช้งานอันหลากหลายดังกล่าว ทำให้การออกแบบชิลเลอร์ให้เหมาะสมกับการใช้งานจึงมีความสำคัญอย่างมาก ทั้งในด้านความสามารถในการทำความเย็น และการเลือกใช้อุปกรณ์ในชิลเลอร์ ขนาดรูปร่างและพื้นที่ติดตั้งใช้งาน

การใช้งาน

ตู้ควบคุมพร้อมคอนโทรลเลอร์ แสดงอุณหภูมิน้ำเย็นและสัญญาณไฟ, สถานะการทำงานของ Chiller รวมถึงสัญญาณเตือน (Alarm) ต่างๆ เมื่อเกิดเหตุผิดปกติ อุปกรณ์ป้องกันเครื่อง Chiller ประกอบด้วย Flow Switch, High-Low Pressure Switch, Circuit Breaker, Phase Protection, Overload Protection  ออกแบบตามความต้องการได้ตั้งแต่ขนาดเล็ก (1 ตัน) จนถึงขนาดใหญ่เหมาะสมกับ application การใช้งานจริง ทั้งด้านความเย็นที่ต้องการ, ขนาดของเครื่องเข้ากับพื้นที่ติดตั้งหน้างาน

วงจรสารทำความเย็นใน Chiller แบรนด์ ABSOLUTE

 

สินค้าแนะนำ

ตราสินค้า